Апостолска църква “Живот чрез Христа”

Видение

Изграждане на армия от силни мъже, по образа на Христос, действаши в единство, за установяване на Божието царство.

Редовни Събрания

НЕДЕЛЯ

10:00ч

СРЯДА

18:00ч

БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

Вторник и Четвъртък

18:00ч

Молитвен дом

Апостолска църква “Живот Чрез Христа” води началото си от 25-ти ноември 1999г.

Редовни Събрания

Богослужение

Неделя

10:00ч

Молитвено

Сряда

18:00ч

Библейско

Вторник и Четвъртък

18:00ч