cebc

Churches in unity for God’s purposes

През април 2003 година за първи път се състоя конференцията на Църкви в Единство за Божиите Цели. Нейната цел е на първо място да съдейства за изграждане на единството на Тялото Христово в България, както и за едно взаимодействие в преследването на Божиите цели за страната ни. Ние вярваме, че Бог съгражда единството на църквата си на национално ниво, без което ние няма да сме в състояние да преживеем пълнотата на пробива и съживлението, които Бог е приготвил за страната ни. Наред с това, ЦЕБЦ има за цел взаимодействие и взаимопомощ във всички останали области на Църковния живот, такива като провеждане на различни семинари, пастирски общения, гостувания и взаимно служене в областта на проповядването, молитвата, хвалението и поклонението, освобождението изцерението и т.н.

За осъществяването на това единство, ние вярваме, че Бог е дал помазание и благодат за взаимодействие върху църквите, които са надраснали себе си и “своето си видение” и са започнали да служат истински на целите на Бога и Неговото царство. По този повод ние бихме желали да си сътрудничим с всеки, който чувства и откликва на този призив в сърцето си, или разпознава нуждата и времето, в което Бог ни е дал сега възможност да се примирим с Него и помежду си.