liberationandhealing

Liberation and healing

Това е служение, в което Бог въведе църквата ни през годините изпращайки различни свои служители от цял свят, които чрез своето служение ни разкриха в по-голяма дълбочина нуждата от това служение в църквата. Ние всички сме преживяли и знаем от опит значимоста от това служение за възстановяването на тялото Христово, без което то не е в състояние да изпълни пълноценно своя призив.