intercession

National Intercessory Network

НХМ стартира за пръв път през 2006 година. Нейната цел е изграждането на една надденоминационна молитвена мрежа, която на основата на единството и общата ни вяра да се моли за изпълнението на Божията воля за страната ни.

Пророческото и ходатайственото служение винаги са заемали съществено място във изграждането на църквата и зараждането на всяко едно съживление по лицето на земята. За целта нашето желание е да видим повече молитвени тимове и домове да бъдат сформирани и задействани в цялата страна, в една обща молитва с цел спечелването на духовната битка за България. Целта е събарянето на всички онези стени (на първо място в църквата), които са пречели за нейното единство и възрастяване, и също така конфронтацията срещу всяка една сила на поднебесната, чрез която дяволът е успял да плени умовете и сърцата на вярващи и невярващи. Ако имате подобно видение и призив в сърцето си, бихме се радвали да осъществим контакт и да обединим усилията си в общата молитва за България.