prayerhouse

Prayer House

Молитвеният дом стартира от началото на 2006 година, след като Бог говори както лично, така и чрез своите пророци, на пастирското семейство през януари 2005 година, по време на тяхното посещение в Израел. Неговата цел е служене на Господа по примера на апостолите (Лука24:53; Деян.1:14; 13:2) чрез принасянето на постоянна молитва, хваление, поклонение, и духовно воюване както за Църквата, така и за целия град, региона и страната като цяло. В своята същност молитвения дом представлява това въздигане на падналата Давидова скиния, пророкувано от апостол Яков в Деян.15:13-18, с цел “да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми”.