bibleschool

Bible school

Библейското училище към църквата се провежда на принципа по който Исус подбра и обучи своите апостоли. Пастора самостоятелно подбира и обучава в тесен кръг за период около една година хора, върху които преди това е разпознал Божия призив и време за влизане в служение. Обучението е съчетано с много практика, така щото учениците от опит да познаят каква е Божията воля, във всяка една област от изграждането им. Крайната цел на училището е всеки да разпознае и влезе в призива, който Бог има за живота му.