israel

Israel

През 2005 година по време на тяхното първо пътуване до Израел във връзка със закупуването имота на църквата от един евреин, Бог ясно говори на пастирското семейство, че ще водят групи до Израел. От тогава до сега (2010) те са завели 3 групи всяка от които е била между 15 и 20 души. Тази връзка с Божията земя не е обаче просто с туристическа цел. По време на всяко едно от посещенията групите са вземали участие в различни пророчески конференции свързани с най-различни аспекти от изкупителния план на Бога за Неговата земя и народ. Ние силно вярваме в нашата мисия и позиция като църква и вярващи, относно ролята която имаме в Божия план за Израел. По този повод църквата има своите взаимоотношения с Европейската коалиция за Израел, както и своите годишни конференции посветени на Божия народ.