vision

Vision

Building an army of strong men, in the image of Christ, acting in unity, to build the Kingdom of God.

Нашата крайна цел и видение е Христос. Нашето видение винаги трябва да бъде едно и също – Христос. Това беше видението на Павел, не само по пътя за Дамаск, но и през целия му живот. Това беше и видението на Давид – „винаги слагам Господа пред себе си”. Това беше и видението на Йоан Кръстител – „Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам”. За да се осъществи това видение в живота ни, има само един начин – да умрем за себе си (виж също Ефес.3:14-21). Евреи12:1-2 –„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще, като гледаме на Исуса – начинателят и усъвършителят на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.” Тук отново виждаме, че нашето видение е Христос, и че също така ние живеем живота си, гледайки постоянно на Него. От друга страна пък виждаме кое е това, което ни пречи на тичането в попрището, и това е грехът, който буквално ни оплита краката. Другото важно нещо тук е, че тичането трябва да става с търпение. Това показва, че тичането на попрището е един процес (маратон), а не някакво събитие (спринт).

Защо Христос е нашето видение?
– 1-во, защото Словото казва така – Рим.8:29.
– 2-ро, защото Той е най-високият стандарт, който можем да имаме, а Словото казва също, да бъдем съвършени.
– 3-то, защото Христос е видение, което те променя в Неговия образ, докато го гледаш – 2Кор.3:18
– 4-то защото Христос е видение, което обединява и води към единство.
– 5-то защото Христос е начинателят и усъвършителят на вярата ми (видението ми) – Евр.12:1-2. С други думи моето видение расте и се утвърждава и усъвършенства, докато се взирам в Него.
– 6-то, защото моето видение е Личност, която е источника на живота (вечния – ZOE). И Този на когото гледам се е обещал и обвързал да направи видението ми реалност – Фил.1:6. Не аз, а Той извършва делото си чрез мен. Това е Неговата сила, Неговата мъдрост, Неговата способност и т.н.
– 7-мо, защото Словото казва, „да нямаш други Богове освен Мене” и ”На Господа Твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш”. А обикновено човек се покланя и служи на своето видение, на това, което преследва в живота си.